Deltakelse og samhandling i plattformisering

2. juni 2021 arrangerte prosjektet PlatVel et seminar for å presentere og diskutere våre foreløpige funn. Her finner du en kort oppsummering fra seminaret og lenker til presentasjoner fra deltakere.

PlatVel er et samarbeidsprosjekt mellom NTNU og Trondheim kommune. Deltakere i PlatVel forsker på innføringen av Helseplattformen i Trondheim kommune. Den 2. juni arrangerte prosjektet et seminar der vi presenterte noen av resultatene fra prosjektet, og hadde interessante diskusjoner med inviterte gjester.

Helge Garåsen innledet seminaret. Helge har jobbet med informasjonsutveksling mellom spesialist og primærhelse tjenester siden 1988, både som lege, forsker og kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune. Han er også styreleder for Helseplattformen AS. Helge snakket om utfordringer ved innovative anskaffelser, nasjonale standarder, og gradvis overgang til ny plattform. Han problematiserte nytten av å få all «gammel data» over til nye systemer; man må være kritisk til import av all gammel data. Helge var også opptatt av den nye pasientportalen i Helseplattformen, som skal hete HelsaMi, og som han mente var den største innovasjonen i Helseplattformen.

Etter innlegget fra Helge hadde vi presentasjoner fra både interne og eksterne forskere:

Vi avsluttet seminaret med en paneldebatt ledet av Eric Monteiro.

Du kan finne ut mer om prosjektet PlatVel i introduksjonsslidene.