Webinar: Medarbeiderdrevet digital innovasjon

Sted: Online.

Foredragsholder: Leif Erik Opland fra gruppe for Applied information technologies ved IDI.

Mange private og offentlige organisasjoner beveger seg mot tilnærminger som preges av åpen innovasjon, og hvor både medarbeidere og interessenter får større påvirkning på innovasjonsprosessene. Vi har gjennomført en studie av medarbeiderdrevet digital innovasjon i en stor kommune i Norge, da vi gjennom en litteraturstudie avdekket at dette området i liten grad er belyst i litteraturen. Vi har på grunnlag av dette identifisert fire drivere og fire barrierer som vi hevder påvirker i hvilken grad offentlige virksomheter kan tilnærme seg medarbeiderdrevet digital innovasjon.

Dette foredraget er en del av vår seminarserie i sammarbeid med NAV.

Du kan laste ned presentasjonen til Leif Erik her.