Avspark for Ph.D-program på bærekraft

Denne onsdagen arrangerte NTNU Bærekraft avspark for prosjekter som inngår i det nye Ph.D.-programmet for bærekraft. Programmet består av rundt 45 Ph.D. studenter og ni prosjekter som skal forske på forskjellige aspekter av bærekraft. Vårt prosjekt Sustainable Digital Transformations er del av dette programmet og ledes av undertegnede. Gruppen vår er i ferd med å ansette to nye PhD studenter som del av prosjektet.