Hvordan bruker programvareutviklere data de har om brukerne sine?

Tor Thorsrud Sporsem fra NTNU/ SINTEF vil snakke om dette temaet torsdag den 14. desember. Presentasjonen er online.

Tid: Torsdag 14. desember 2023 kl. 12.30

Sted: Online i Teams, kontakt Tangni for informasjon om hvordan du kan koble deg på.

Abstrakt: Bedrifter sier de blir datadrevne, altså at de tar beslutninger basert på data om brukerne sine. Jeg studerer hvordan denne dataen analyseres, tolkes og brukes av programvareutviklere. Og ikke minst, jeg studerer hvilke deler av dataen som faktisk er verdifull for utviklerne.

Se også dette foredraget med Rasmus Ulfsnes som er del av samme sesjon.