Foredrag: The Politics of Data Activism in Digital IDForedrag:

Foredarg med Silvia Masiero fra universitetet i Oslo. Silvia vil snakke om hennes siste forskning rundt digital identitiet sett fra et sosioteknisk perspektiv.

Foredraget blir på engelsk. Trykk på engelsk flagg oppe til høyre for mer informasjon.

Ta kontakt med Babak hvis du vil delta. Vi har få plasser og jeg vil vite hvor mange vi blir i tilfelle vi må flytte til annet rom.