SustainDiT møte med referansegruppe

Sist uke hadde vi et heldagsseminar med vår referansegruppe i prosjektet SustainDiT. Vi presenterte de siste resultatene fra prosjektet, diskuterte, og fikk tilbakemelding og tips fra referansegruppen.

Prosjektet SustainDiT handler om bærekraftig digitalisering. Prosjektgruppen består av seks PhD kandidater og deres veiledere. Vi har pågående case studier med NAV, Helseplattformen, og Trondheim kommune som case. Vi forsker på alt fra offentlige tjenesters møter med innbyggere, plattformer for demokratisk deltakelse, digitalisering og bærekraftig arbeidspraksis og mer. Ta kontakt med Babak hvis du vil vite mer om prosjektet.

Vår referansegruppe består av følgende medlemmer: