Seminar om tilgang til case i empirisk forskning

Dette heldagsseminaret er rettet mot PhD studenter som vil lære mer om hvordan man kan jobbe sammen med praktikere om samling av empirisk data i casestudier og lignende prosjekter.

Seminaret holdets på engelsk. Se engelsk versjon for mer informasjon.