Workshop om digitalisering av innbyggertjenester

Vi organiserer en workshop om digitalisering av offentlige innbyggertjenester. Hvis du er interessert i å delta trykk på engelsk flag oppe for å lese mer.