Prosjekter

Her er en oversikt over våre samarbeidsprosjekter.

NavnTemaFinansiering
SPARK (2022-2025)Formålet er å forske på smidig transformasjon i offentlig sektor, og hvordan smidige metoder kan hjelpe oss å utvikle bærekraftig tjenester.IDI.
SustainDiT (2022-2026)Prosjektet SustainDiT (Sustainable Digital Transformation) handler om hvordan digitalisering påvirker sosial bærekraft i samfunnet. Michaelas PhD prosjekt er finansiert av SustainDiTNTNU Bærekraft.
PlatVel (2019-2026)Prosjektet forsker på innføringen av Helseplattformen in Trondheim kommune. Flere av oss har vært involvert i dette prosjektet. Både Hamid og Nora gjør sine PhD-prosjekter innen PlatVel (Hamids PhD er finansiert av prosjektet). Sajid sin Postdoc stilling er også finansiert av PlatVel.NTNU Health.
Forsknings-samarbeid med NAV og NTNU (2018-2025)Dette er et samarbeids- og miljøbygginsprosjekt som skal bidra til økt forskningssamarbeid mellom NAV, Helse-Midt og NTNU. Babak er koordinator for programområdet digitalisering, og Tangnis Postdoc stilling er delvis finansiert av rammeavtalen. NAV-HMN-samarbeidet.