Tjenesteinnovasjon i helse og velferd

Rapporten om Tjenesteinnovasjon i helse og velferd ble lansert under konferansen A Healthy Future tidligere i høst og rapporten ligger tilgjengelig på nettsidene til NTNU Helse: Tjenesteinnovasjon i helse og velferd. Babak var bidragsyter til denne rapporten som del...
EHiN logo

Deltagelse i EHiN 2022

Denne onsdagen deltok vi på EHiN 2022 med en presentasjon om Helseplattformen fra PlatVel-prosjektet. Sesjonen var arrangert av Helseplattformen AS med Arild Faxvaag som moderator....

Seminar om bærekraftig digitalisering i helse og velferd- oppsummering

Den 1. november 2022 arrangerte vi seminar om bærekraftig digitalisering av helse og velferd. En oppsummering av seminaret finner du ved å klikke på det engelske flagget oppe til høyre....
empty seminar room

Foredrag: Har Frida varme hender?

På tirsdag deltok jeg på Helse og Arbeid seminar i Midt-Norge i regi av FoU-enheten ved St. Olavs Hospital (det fulle programmet kan lastes ned her). Jeg presenterte da noen foreløpige funn fra vår undersøkelse av Chatbot Frida som...
empty seminar room

Deltakelse og samhandling i plattformisering

2. juni 2021 arrangerte prosjektet PlatVel et seminar for å presentere og diskutere våre foreløpige funn. Her finner du en kort oppsummering fra seminaret og lenker til presentasjoner fra deltakere....