Undervisning og veiledning

Vi underviser følgende fag ved NTNU:

  • IT3010: Kurs på masternivå om empiriske forskningsmetoder innen digitalisering (vi underviser også en PhD versjon DT8111).
  • TDT39: Modul som lærer masterstudenter å skrive en forskningsplan.
  • TDT11: Digitalisering i offentlig sektor.