Autonomi versus brukerbehov i smidige produkt team

På mandag holdt Morteza en presentasjon for NAV der han gikk gjennom noen foreløpige funn fra hans forskning. Presentasjonen handlet om balansen mellom team autonomi og prioritering av brukerinvolvering og brukerkrav. Her er en kort oppsummering og nederst finner du også link til å laste ned Mortezas presentasjon.

«Smidige metoder fører ofte til økt autonomi og fleksibilitet på teamnivå samtidig som de øker organisasjonens krav til smidighet og effektivitet (Tendedez et al., 2018).

I denne presentasjonen ser vi på funnene fra en artikkel presentert på ECSCW-konferansen i 2023 (Moalagh et al., 2023) og funnene fra en masteroppgave skrevet av Vegard Svesengen (Svesengen, 2022) om smidig transformasjon i NAV. NAV har hatt smidig transformasjon som sin hovedstrategi siden 2015. Tidligere brukte NAV en vannfallsmodell og anskaffelse av hyllevare som strategi. Nå har organisasjonen etablert flere autonome produktteam som er ansvarlige for å vedlikeholde digitale produktfamilier som implementerer ulike offentlige tjenester knyttet til for eksempel arbeidsledighet, sykefravær og foreldrepermisjon.

I NAV hadde teamene fordelen av å kunne gjenbruke moderne løsninger eller raskt levere nyutviklede løsninger uten nedetid eller en streng testregime. Teamene hadde kompetansen og kapasiteten til å arbeide kontinuerlig, og de kunne gjøre jobben hjemmefra. Fra det perspektivet har de identifiserte endringene hatt en betydelig effekt på organisasjonens evne til å forandre seg. Imidlertid virker autonomien ensidig, og brukere klager over den smidige transformasjonen på noen områder. Noen brukere mener for eksempel at systemene utvikles raskt. Visse kontorer må ta igjen på ny funksjonalitet eller kunnskap om hvordan man bruker systemene. Så spørsmålet er i hvilken grad utviklingen av nye systemer har skapt merverdi? Får brukerne tilstrekkelig opplæring i å bruke disse nye fasilitetene? Mens digital transformasjon ofte handler om rask endring som svar på markedsendringer, handler offentlig sektor om stabilitet og robusthet. Når ansatte foretrekker å bruke gamle praksiser og IT-systemer, betyr det ikke nødvendigvis at de er imot digital transformasjon. Det kan også bety at de ønsker å bevare slik stabilitet. For eksempel sa en rådgiver i NAV: «Noen ganger vil [produktteamet] lansere en ny funksjon, som de ofte gjør med de smidige metodene. Og da ser vi denne massen av hysteri på kontoret, og mange er misfornøyde med endringen. Og så endrer de noe raskt uten å tenke på hvem som står bak hysteriet.» Dette kan være et resultat av lavt nivå av samarbeid mellom utviklingsteam og sluttbrukere selv om visse samarbeidsstrukturer er implementert i organisasjonen.

Avslutningsvis viser de første funnene problemer med demokratisk deltakelse og grensearbeid mellom utviklingsteam og sluttbrukere. Man burde kanskje utvide fokuset fra bare utviklingssiden og en ensidig fokus på autonomi og fleksibilitet, og å omfavne mer kompleksitet for å ta hensyn til grensearbeidet som involverer brukerne/forretningsdelen av organisasjonen. I fremtidig forskning ønsker vi å fokusere på hvordan forretningsenheter, sluttbrukere og borgere som har brukt tjenestene, kan bli aktivt involvert i smidige omstillingsprosesser i offentlig sektor. Vi ønsker også å forske på hvilke endringer og løsninger som kan implementeres i programvareutviklingspraksis for å forbedre brukersamarbeid og brukertilfredshet.

Du kan laste ned presentasjonen i PDF-format her (engelsk).

Referanser

Moalagh, M., Mikalsen, & Farshchian, B. A. (2023). Are Team Autonomy and Flexibility Enough for Agile Transformation? A Review of Transformed Practices in a Public Sector Organization. ECSCW 2023: Proceedings of the 21st European Conference on Computer Supported Cooperative Work. https://doi.org/10.48340/ECSCW2023_EP08

NAV. (2022). What is NAV? https://www.nav.no/en/home/about-nav/what-is-nav

Svengsen, V. (2022). Co-creating with employees in the public sector. Master’s thesis, NTNU. NTNU open. https://hdl.handle.net/11250/3024688

Tendedez, H., Ferrario, M. A. M. A. F., & Whittle, J. (2018). Software Development and CSCW: Standardization and Flexibility in Large-Scale Agile Development. Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction, 2(CSCW), pp. 1–23. https://doi.org/10.1145/3274440