DigiPub seminarserie

Disse «mini» seminarene handler ofte om digital omstilling, datastøttet samarbeid, informasjonssystemer, og kvalitative forskningsmetoder. Seminarserien er på engelsk. Trykk på engelsk flagg oppe i menyen for å lese mer. Se også vår kalender for kommende arrangementer.