Om oss

DigiPub@IDI består av en gruppe forskere og faglærere som er interessert i digitalisering og offentlige tjenester. Vi jobber med forsknings- og innovasjonsprosjekter sammen med kommuner, statlige etater, og bedrifter. Trykk på engelsk flagg i menyen oppe for å lære mer. Kontakt Babak Farshchian hvis du har spørsmål.