Tjenesteinnovasjon i helse og velferd

Rapporten om Tjenesteinnovasjon i helse og velferd ble lansert under konferansen A Healthy Future tidligere i høst og rapporten ligger tilgjengelig på nettsidene til NTNU Helse: Tjenesteinnovasjon i helse og velferd. Babak var bidragsyter til denne rapporten som del...
Photo showing a graph and a finger pointing at the graph.

Autonomi versus brukerbehov i smidige produkt team

På mandag holdt Morteza en presentasjon for NAV der han gikk gjennom noen foreløpige funn fra hans forskning. Presentasjonen handlet om balansen mellom team autonomi og prioritering av brukerinvolvering og brukerkrav....