SustainDiT møte med referansegruppe

Sist uke hadde vi et heldagsseminar med vår referansegruppe i prosjektet SustainDiT. Vi presenterte de siste resultatene fra prosjektet, diskuterte, og fikk tilbakemelding og tips fra referansegruppen....

Foredrag: The Politics of Data Activism in Digital IDForedrag:

Foredarg med Silvia Masiero fra universitetet i Oslo. Silvia vil snakke om hennes siste forskning rundt digital identitiet sett fra et sosioteknisk perspektiv....

Hvordan bruker programvareutviklere data de har om brukerne sine?

Tor Thorsrud Sporsem fra NTNU/ SINTEF vil snakke om dette temaet torsdag den 14. desember. Presentasjonen er online....

CTS//TUA PhD-skole om en bærekraftig fremtid

Som min første aktivitet som gjesteforsker ved det tekniske universitetet i Wien organiserte jeg en halv-dags seminar som del av en ukelang PhD-skole om Sustainable Futures (en bærekraftig fremtid)....

Seminar om bærekraftig digitalisering i helse og velferd- oppsummering

Den 1. november 2022 arrangerte vi seminar om bærekraftig digitalisering av helse og velferd. En oppsummering av seminaret finner du ved å klikke på det engelske flagget oppe til høyre....

Avspark for Ph.D-program på bærekraft

Denne onsdagen arrangerte NTNU Bærekraft avspark for prosjekter som inngår i det nye Ph.D.-programmet for bærekraft. Programmet består av rundt 45 Ph.D. studenter og ni prosjekter som skal forske på forskjellige aspekter av bærekraft. Vårt prosjekt Sustainable Digital Transformations...