Avspark for Ph.D-program på bærekraft

Denne onsdagen arrangerte NTNU Bærekraft avspark for prosjekter som inngår i det nye Ph.D.-programmet for bærekraft. Programmet består av rundt 45 Ph.D. studenter og ni prosjekter som skal forske på forskjellige aspekter av bærekraft. Vårt prosjekt Sustainable Digital Transformations...
empty seminar room

Foredrag: Har Frida varme hender?

På tirsdag deltok jeg på Helse og Arbeid seminar i Midt-Norge i regi av FoU-enheten ved St. Olavs Hospital (det fulle programmet kan lastes ned her). Jeg presenterte da noen foreløpige funn fra vår undersøkelse av Chatbot Frida som...