Photo showing a graph and a finger pointing at the graph.

Autonomi versus brukerbehov i smidige produkt team

På mandag holdt Morteza en presentasjon for NAV der han gikk gjennom noen foreløpige funn fra hans forskning. Presentasjonen handlet om balansen mellom team autonomi og prioritering av brukerinvolvering og brukerkrav....