empty seminar room

Foredrag: Har Frida varme hender?

På tirsdag deltok jeg på Helse og Arbeid seminar i Midt-Norge i regi av FoU-enheten ved St. Olavs Hospital (det fulle programmet kan lastes ned her). Jeg presenterte da noen foreløpige funn fra vår undersøkelse av Chatbot Frida som...