Photo showing a graph and a finger pointing at the graph.

Autonomi versus brukerbehov i smidige produkt team

På mandag holdt Morteza en presentasjon for NAV der han gikk gjennom noen foreløpige funn fra hans forskning. Presentasjonen handlet om balansen mellom team autonomi og prioritering av brukerinvolvering og brukerkrav....

Seminar om bærekraftig digitalisering i helse og velferd- oppsummering

Den 1. november 2022 arrangerte vi seminar om bærekraftig digitalisering av helse og velferd. En oppsummering av seminaret finner du ved å klikke på det engelske flagget oppe til høyre....
person ser på webinar

Webinar: Digitale platformer i offentlig sektor

Vår postdoc Dr. Syed Sajid Hussain vil holde et foredag for NAV førstkommende torsdag kl. 11. Mer informasjon (på engelsk) finner du ved å trykke på engelsk flagg opp til høyre. Foredraget er på engelsk....