Tjenesteinnovasjon i helse og velferd

Rapporten om Tjenesteinnovasjon i helse og velferd ble lansert under konferansen A Healthy Future tidligere i høst og rapporten ligger tilgjengelig på nettsidene til NTNU Helse: Tjenesteinnovasjon i helse og velferd. Babak var bidragsyter til denne rapporten som del av arbeidsgruppen for tjenesteinnovasjon ved NTNU.

NTNU Helse har denne høsten lansert rapporten Tjenesteinnovasjon i helse og velferd. Behovet for en styrket satsing på tjenesteinnovasjon er understreket i flere nasjonale styringsdokumenter, og handler om å utvikle nye tjenester og forbedre eksisterende tjenester for å oppnå økt verdi. Dette er spesielt viktig for at offentlig sektor skal oppnå sine mål om en bærekraftig helse- og velferdstjeneste. Denne rapporten omhandler hva som skal være NTNUs rolle i samarbeid med eksterne aktører og hvordan NTNU skal utvikle sine støttefunksjoner for å fremme tjenesteinnovasjon for å være en viktig bidragsyter for nyskaping og endring i helse- og velferdssektoren. 

Les hele rapporten her

Les vedleggene til rapporten her