Seminar om bærekraftig digital transformasjon 2022

Årets seminar holdes den 1. november fra 09:00-16:00. Klikk på engelsk flagg oppe til høyre for informasjon om oppmelding og program.